Gruppförsäkring

Om du eller dina anställda vill utöka ert skydd är gruppförsäkringar ett bra alternativ.

Fördelen med en gruppförsäkring är att ju fler som ingår i gruppen, desto bättre blir villkoren. Vi har en egen grupp vilket gjort att vi har bra villkor. Med en gruppförsäkring får du och dina anställda ett bra försäkringsskydd till en billig kostnad och det utan att företaget behöver hantera administrationen.

Vi erbjuder:

  • Livförsäkring
  • Sjukförsäkring
  • Olycksfallsförsäkring
  • Barnförsäkring
  • Sjukvårdsförsäkring
  • Fristående förtidskapital
  • Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Försäkringsgivare till grupplivförsäkringarna är Euro Accident.