Familje­skydd

Familjeskydd är en försäkring som dina anställda kan välja att koppla till sin tjänstepension.

Den innebär att om den försäkrade avlider så betalas ett visst försäkringsbelopp ut per månad till förmånstagare. Valbara försäkringsbelopp är ett, två, tre eller fyra prisbasbelopp per år.