Återbetalnings­skydd

Inkluderat för Frilansare, Litet, Mellan och Stort.

Återbetalningsskyddet innebär att din familj får ta del av ditt försäkringskapital som finns i din försäkring om du går bort/avlider.

Återbetalningsskydd kan du välja att lägga till eller ta bort. Om du inte har återbetalningsskydd får du lite mer pengar till dig själv i din egen ålderspension genom så kallad arvsvinst. Det är möjligt att lägga till återbetalningsskyddet innan du börjat ta ut pensionen. Ibland kan det krävas en hälsodeklaration för att lägga till återbetalningsskydd.