Referat, Martin Kragh

Anfallet på Ukraina har sina rötter i tsartiden mer än i det forna Sovjet.

Det menar Martin Kragh som gav en föreläsning på PP Pension stämma i år.

Nästan samma dag som Ryssland invaderade Ukraina var Martin Kragh klar med sin senaste bok om rysk politik, Det fallna imperiet: Ryssland och väst under Vladimir Putin.

– Det som hände var inte oväntat, menar Martin Kragh. Vladimir Putin introducerade sin linje under en säkerhetskonferens i München 2007 och etablerade den med kriget i Georgien 2008 och annekteringen av Krimhalvön 2014.
– Med invasionen av Ukraina har han krossat Rubikon.

Till vardags är Martin Kragh forskare med inriktning på rysk och östeuropeisk ekonomi, politik och historia. Han är biträdande chef för Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet och styrelseledamot i Sverker Åströms stiftelse för främjandet av de svensk-ryska relationerna. Han är pessimistisk över Putins agerande.

– Kriget kan bli långvarig. Putin vill samla det som han betraktar som Storryssland, framför allt Ryssland, Belarus och Ukraina, och återställa den ordning som var under tsartiden, förklarar Martin Kragh och menar att Putin känner att det är hans plikt.

Efter Sovjettiden har den europeiska världsordningen förändrats.

– Vi ser hur de baltiska länder och Polen återvänt till Europa, vilket de politiskt och kulturellt var innan Sovjettiden. Det har Putin också svårt att acceptera men inte på samma sätt som att även Ukraina vill vara en del av Europa.

Det är svårt att se ett slut på kriget i närtid menar Martin Kragh och ger några olika scenario.

– Även om Putin skulle försvinna, till exempel genom sjukdom som det finns spekulationer om, är det fullt möjligt att någon annan i hans krets tar över och fortsätter.
– När det nu går så dåligt för honom har han också alternativet att utlysa allmän mobilisering och kalla in unga män som är ännu sämre förberedda än de som nu krigar. Men det skulle ge honom kraft att fortsätta ännu längre.
– Men vad som helst kan hända och det kan vända snabbt. Det vet vi från den ryska historien.

Det som troligen blir ett resultat av kriget är att Ryssland isolerar sig.

– Det kan gå ner en ny järnridå. Den blir inte i första hand territoriell utan mer ekonomisk, kulturell och teknologisk.