Är du inte är nöjd med vår information eller hantering av ditt ärende så kontakta oss så att vi får åtgärda det. Läs mer hur du går tillväga nedan.

Pensions- och försäkringsärenden

För oss på PP Pension är det är viktigt att få veta om du som kund är missnöjd med någon av våra försäkringstjänster som du köpt. Det kanske beror på ett missförstånd som vi tillsammans kan reda ut. Ta alltid kontakt med oss för att få svar på dina frågor. Det bästa är om du skriver, brev eller epost, och berättar vad det är du är missnöjd med. Du behöver inte vara formell, det viktigaste är att du beskriver vad du anser att vi gjort för fel och/eller vad det är du är missnöjd med. Beroende på vilken typ av försäkringstjänst det handlar om så finns det olika vägar att ta.

Prövningsmöjlighet inom PP Pension

I första hand:

Vår rekommendation är att du i första hand kontaktar den som handlagt ditt ärende – handläggare, rådgivare eller annan avdelning – och ber om en omprövning. Det är också därifrån du får ditt beslut.

I andra hand:

Klagomålsansvarig hos PP Pension

Är du fortfarande missnöjd efter beslut från handläggare, rådgivare eller annan person som hanterat ditt ärende, är det hit du ska vända dig. Alla ärenden som sänds till klagomålsansvarig utreds oberoende tidigare handläggning, vilket innebär att du får ditt ärende prövat på ett objektiv sätt. Inom fem dagar från det att ditt ärende inkommit ska du få ett svar. Drar ärendet ut på tiden kommer du att få information om det.

Ansvarig för klagomål på PP Pension är Andrea Osztovics, hon har följande kontaktuppgifter:

E-post: klagomalsansvarig@pppension.se

Postadress: Klagomålsansvarig, PP Pension, Box 7760, 103 96 Stockholm

Telefon: 08-729 90 75

Väljer du att skicka in ditt klagomål postalt gör du det kostnadsfritt genom att märka ditt kuvert med ”FRISVAR”.

Prövningsmöjlighet utanför PP Pension

Det finns även möjlighet att överklaga beslut till instanser utanför PP Pension.

  • Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Allmänna reklamationsnämnden är en statlig myndighet som kostnadsfritt prövar tvister mellan företag och konsumenter. En anmälan till ARN ska vara skriftlig. ARN har även vissa belopps- och tidsgränser för prövning av ett ärende. Gäller ärendet en tjänstepension så prövar inte ARN dessa ärenden, det gäller även kollektivavtalade försäkringar. Till ARN kan du vända dig om tvisten handlar om dina privata försäkringar som inte omfattar medicinska bedömningar.

Mer info om vilka typer av ärenden ARN prövar hittar du på deras hemsida www.arn.se

  • Personförsäkringsnämnden (PFN)

Hit kan du vända dig med ärenden som gäller sjuk-, olycksfalls- och livförsäkringar i de fall medicinska bedömningar krävs. Det kan till exempel vara tvister om ersättning från sjukförsäkringar som kräver medicinsk bedömning eller om du till exempel blivit nekad – helt eller delvis – att teckna försäkring som kräver medicinsk bedömning.

Information om vilka ärenden PFN kan pröva hittar du på www.forsakringsnamnder.se

  • EUs plattform för tvistlösning

Om du är missnöjd med en vara eller tjänst som du köpt via internet kan du använda EUs plattform för att registrera ett klagomål.

www.ec.europa.eu får du mer information om hur du registrerar ditt klagomål hos dem.

  • ITP-nämnden och TGL-nämnden

För frågor eller klagomål som rör ITP försäkringar och tillämpningen av ITP-planen eller TGL-avtalet prövas dessa av ITP-nämnden respektive TGL-nämnden. Collectum ansvarar för dessa nämnder. Mer information hittar du på www.collectum.se

  • Allmän domstol

Du kan även vända dig till allmän domstol för att få en rättslig prövning av ditt ärende. Du bör först anlita ett ombud, till exempel en advokat som kan göra en första bedömning av ärendet och utsikterna att nå framgång i tvisten. Kontakta din närmaste tingsrätt för ytterligare information.

Konsumentvägledning

Du kan även vända dig till konsumentvägledning för råd kring klagomål. Nedan hittar du informationskällor.

  • Konsumentverket

Ger allmänna upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor. De prövar dock inga enskilda tvister med företaget.

www.konsumentverket.se

  • Hallå Konsument

Konsumentverket lämnar även vägledning genom Hallå Konsument.

www.hallakonsument.se

  • Konsumenternas försäkringsbyrå

Här får du kostnadsfri information och råd gällande försäkringsfrågor som avser privatpersoners frivilliga försäkringar. De prövar inte enskilda försäkringstvister.

www.konsumenternas.se

  • Konsumentvägledaren i din kommun

I de allra flesta kommuner finns Konsumentvägledare. De ger kostnadsfri information och råd men prövar inte enskilda försäkringstvister. Läs mer på din kommuns hemsida.

 

Upp