Viktiga datum inför årsskiftet 2021/2022

Se över ditt sparande! Ett nytt årsskifte närmar sig och vi vill uppmärksamma dig på viktiga datum tillsammans med information om dina försäkringar hos oss på PP Pension.

Privat pension för enskild näringsidkare

Avdragsrätt

Avdragsrätt för privat pension är möjlig om du:

  • helt saknar pensionsrätt i din anställning under hela 2021 eller,
  • bedriver aktiv näringsverksamhet

Vad som gäller för privat pensionsförsäkring läser du mer om här nedan. För att få göra avdrag under beskattningsåret 2021 måste premieinbetalning till en befintlig försäkring vara inbetalt till PP Pension senast 29 december 2021.

Viktiga datum

26 november

Sista dagen då din försäkringsansökan måste vara PP Pension tillhanda för att vi i tid innan årsskiftet ska hinna registrera försäkring och fakturera.

1 december

Sista dagen att göra premieändring på din/er privata pensionsförsäkring så att vi kan garantera att ändringarna ska bli genomförda innan årsskiftet.

29 december

Du som har inkomst av aktiv näringsverksamhet kan fortfarande sätta in pengar i en privat pensionsförsäkring och då också göra avdrag för premien. Din insättning behöver du göra i tid och finnas hos oss senast den 29 december för att vi ska garantera att din inbetalning kommer med din kontrolluppgift till Skatteverket. Kommer din premie in efter detta datum måste du själv verifiera din inbetalning till Skatteverket.

Tjänstepension

Avdragsrätt

För att du som arbetsgivare ska ha avdragsrätt för er tjänstepensionsförsäkring räcker det att en pensionsutfästelse har gjorts och att premien är skuldförd i företagets bokföring. Detta gäller både nya och befintliga försäkringar.

Din försäkringsansökan och premie måste inkommit till PP Pension och vara betald senast den dag då deklarationen lämnas in. Det är  arbetsgivarens ansvar att göra detta inom angiven tid för att ni ska ha rätt till avdrag.

Önskar du som arbetsgivare göra en engångsinsättning till en tjänstepension innan årsskiftet måste du ha beställt din faktura senast den 10 december. Du gör det enklast genom att mejla till kundcenter@pppension.se – glöm inte att ange ditt företagsnamn, vem eller vilka anställda som avses samt belopp per person. Har den anställde flera försäkringar så anger du även försäkringsnummer. Faktura på önskat belopp, med förfallodatum 29 december, kommer från oss.

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor angående avdragsrätt för tjänstepension.

Viktiga datum

29 november

Detta är sista dagen då ansökan om tjänstepension ska vara PP Pension tillhanda för att vi ska hinna registrera försäkringen och fakturera innan årsskiftet.

29 november

Dagen då handlingar för retroaktiva ändringar gällande löne- och premieändring på tjänstepensionsförsäkring behöver vara på plats för att vi ska garantera att ändringarna blir genomförda i tid innan årsskiftet.

10 december

Sista dagen för dig som arbetsgivare att beställa faktura för att engångsinbetalning/ar till befintlig tjänstepensionsförsäkring.

Kontakta oss

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några funderingar.
E-post: kundcenter@pppension.se
Telefon: 020-29 90 50

Bankgironummer för inbetalning

Gäller för inbetalningar avseende försäkringar med traditionell förvaltning samt tjänstepensionsplaner PP Plan.

Gäller för inbetalningar avseende försäkringar med fondförvaltning. Glöm inte att ange försäkringsnumret som referens.

Våra öppettider jul- och nyår 2021/2022

23 december stänger vi klockan 15
30 december stänger vi klockan 15
5-6 januari har vi stängt