Vi gör våra försäkringsvillkor lite enklare att förstå

Vi vet. Försäkringsvillkor kan vara lite knepiga att ta sig igenom. Därför har vi påbörjat en uppdatering för att se till att alla villkor blir lite enklare att ta till sig. Det handlar framför allt om hur de presenteras och ser ut men också formuleringar som förenklats.

Nu har vi två villkor som är först ut och de gäller från den 1 maj 2022 och för både tecknade och nya försäkringsavtal. Vi fortsätter arbetet med övriga villkor och det kommer att pågå till dess samtliga villkor är uppdaterade. 

Företagsägd kapitalförsäkring

Vi har uppdaterat
Punkt 4.1 – Ändring i villkoren gällande när en försäkring börjar gälla

Punkt 4.2 – Förtydligande för vad som gäller om en försäkring blir uppsagd

Punkt 15 – Förtydligande för pantförskrivning

Punkt 10 – Förtydligande för betalningsmottagare

Punkt 11 – Förtydligande för vad som gäller för premiebefrielse

Punkt 23 – Tillägg gällande begränsningar i försäkringsskydd, tillägg ”Eget vållande och missbruk”

Ändringarna i punkt 10 och punkt 15 föranleds av att företagsägd kapitalförsäkring enbart vänder sig till kunder som har behov av att säkerställa ett direktpensionslöfte genom en kapitalförsäkring.

Individuell tjänstepension

Vi har uppdaterat

Punkt 4.1 – Ändring i villkoren gällande när en försäkring börjar gälla

Punkt 4.2 – Förtydligande för vad som gäller om en försäkring blir uppsagd

Punkt 13 – Förtydligande vad som gäller för premiebefrielse

Punkt 21 – Tillägg gällande begränsningar i försäkringsskydd, tillägg ”Eget vållande och missbruk”