Information om utbetalningsdagar 2023 kontrolluppgifter etc

Utbetalningsdag sker alltid den 25e i månaden. Infaller det på en helg eller en helgdag, görs utbetalningen vardagen innan.

Onsdag 25 januari
Fredag 24 februari
Fredag 24 mars
Tisdag 25 april
Torsdag 25 maj
Fredag 22 juni
Tisdag 25 juli
Fredag 25 augusti
Måndag 25 september
Onsdag 25 oktober
Fredag 24 november
Fredag 22 december

Pensionsuppgift för ITP2, ITP1 och försäkring med traditionell förvaltning

Har du utbetalning från en ITP2, ITP1 eller annan försäkring med traditionell förvaltning hos PP Pension, får du ett årligt brev med uppgift innehållande information om ditt pensionsbelopp före avdragen skatt. Brevet skickas ut i januari 2023.

Jämkningsbeslut från Skatteverket

Har du fått beviljad jämkning för 2023 måste du skicka ditt beslut till oss så att vi har korrekt information om vilket skatteavdrag som ska göras innan utbetalning.

Senast den 16 januari 2023 måste ditt jämkningsbeslut finnas hos oss. Inkommer det efter detta datum kommer vi att göra skatteavdrag med 30 procent från och med januari månads utbetalning. Inkommer ditt jämkningsbeslut senare under året gör vi skatteavdrag enligt beslut på efterföljande utbetalningar.

Skicka ditt jämkningsbeslut till: PP Pension, Box 7760, 103 96 Stockholm.

Kontrolluppgifter 2022

Kontrolluppgifter för inkomståret 2022 skickas ut i januari 2023. Uppgifterna finns även förtryckta i din inkomstdeklaration. Detta gäller dig som har utbetalning från PP Pension eller som haft inbetalning i privat pensionsförsäkring.

Årsbesked 2022

Under perioden januari-april 2023 skickar vi ut årsbeskeden. Har du fler försäkringar får du ett årsbesked för varje försäkring.

Levnadsintyg för dig som är bosatt utomlands

Du som bor utomlands och har utbetalning av pension måste årligen intyga att du lever genom ett så kallat levnadsintyg.

PP Pension får denna information på två sätt:

  • Via Pensionsmyndigheten som begärt levnadsintyg för dig som även har utbetalning av allmän pension.
  • Genom att skicka ut begäran om levnadsintyg till dig. Har du fått en sådan begäran måste du fylla i den och skickas in till oss så att dina utbetalningar inte stoppas. Intyget måste vara oss tillhanda senast en månad efter att brevet skickades till dig. Får vi inget svar kommer dina utbetalningar att stoppas.

Digitala brevlådor

PP Pension skickar ut årsbesked, kontrolluppgifter samt brev med pensionsuppgifter digitalt. Det innebär att du som är ansluten till en digital brevlåda får beskeden direkt till den. Är du inte är ansluten skickas beskeden ut postalt.

Vi uppmanar våra medlemmar och sparare att ansluta sig till en digital brevlåda så att vi tillsammans bidrar till en minskad miljöpåverkan. Exempel på digitala brevlådor är Kivra, Digimail och e-boks.

Vi finns här för dig

Du är alltid välkommen att kontakta oss på telefon 020-29 90 50 eller skicka ett mejl till kundcenter@pppension.se om du har frågor eller funderingar.

3 jan 2023