Uppdaterade försäkringsvillkor

Vi har gjort förtydliganden i våra försäkringsvillkor, exempelvis för vad som gäller vid fondhandel/byte. Du hittar dem under ”våra dokument” under respektive produkt.

17 april, 2020