Uppdaterade försäkringsvillkor

Vårt påbörjade arbete med att uppdatera försäkringsvillkoren fortsätter. Nu gäller det villkoren för ITPK. Det nya villkoret gäller från den 1 april 2023 och avser både tecknade och nya försäkringsavtal. Tidigare villkor för traditionell respektive fondförvaltning har slagits samman.

Har du frågor så är du välkommen att kontakta oss på kundcenter på telefon 020-29 90 50 eller via e-post kundcenter@pppension.se