Uppdaterade försäkringsvillkor

Vårt påbörjade arbete med att uppdatera försäkringsvillkoren fortsätter. Nu gäller det villkoren för privat kapitalförsäkring och privat pensionsförsäkring. De nya villkoren gäller från den 1 januari 2023 och avser både tecknade och nya försäkringsavtal.

Följande punkter har uppdaterats.

  • Privat kapitalförsäkring

Punkt 4.1 – Ändring i villkoren gällande när en försäkring börjar gälla

Punkt 4.2 – Förtydligande för vad som gäller om en försäkring blir uppsagd

Punkt 11 – Förtydligande vad som gäller för premiebefrielse

Punkt 22 – Tillägg gällande begränsningar i försäkringsskydd, tillägg ”Eget vållande och missbruk”

  • Privat pensionsförsäkring

Punkt 4.1 – Ändring i villkoren gällande när en försäkring börjar gälla

Punkt 4.2 – Förtydligande för vad som gäller om en försäkring blir uppsagd

Punkt 14 – Förtydligande vad som gäller för premiebefrielse

Punkt 22 – Tillägg gällande begränsningar i försäkringsskydd, tillägg ”Eget vållande och missbruk”

Vårt arbetet med att uppdatera försäkringsvillkor fortsätter och det kommer att ske successivt och fram tills dess att samtliga är klara.

Har du frågor så är du välkommen att kontakta kundcenter på telefon 020-29 90 50 eller via e-post kundcenter@pppension.se