Uppdaterade försäkringsvillkor

Vårt påbörjade arbete med att uppdatera försäkringsvillkoren fortsätter. Nu gäller det villkoret för PP Plan och gäller från den 1 september 2022 för både tecknade och nya försäkringsavtal.

Följande punkter har uppdaterats

Punkt 4.1 – Ändring i villkoren gällande när en försäkring börjar gälla

Punkt 4.2 – Förtydligande för vad som gäller om en försäkring blir uppsagd

Punkt 14 – Förtydligande vad som gäller för premiebefrielse

Punkt 24 – Tillägg gällande begränsningar i försäkringsskydd, tillägg ”Eget vållande och missbruk”

Arbetet med att uppdatera våra villkor fortsätter och sker successivt fram tills dess att samtliga är klara.

Har du frågor så är du välkommen att kontakta kundcenter på telefon 020-29 90 50 eller via e-post kundcenter@pppension.se