Swedbank Robur Östeuropafond

Fond Swedbank Robur Östeuropafond är stängd för handel. Beslutet grundar sig i att det för närvarande inte går att säkerställa en korrekt värdering.