Situationen i Ukraina – hur påverkar den PP Pension

Få av oss kunde för några veckor sedan ana att vi skulle få en så dramatisk och omänsklig katastrofal utveckling som vi nu ser. Rysslands invasion av Ukraina utgör ett brott mot internationell rätt liksom den europeiska säkerhetsordningen. USA och Europa har infört hårda ekonomiska sanktioner gentemot Ryssland för att markera att detta är ett helt oacceptabelt beteende.

Omvärldens digitala reaktion

Det stora engagemanget för Ukraina är tydliga. I många stycken pågår också en digital strid och de stora sociala plattformarna visar att de är redo agera. Några exempel:

  • Microsofts samarbete med den ukrainska regeringen för att stoppa eventuella ryska cyberattacker
  • Apple har slutat sälja sina produkter och begränsat tillgången till Apple Pay i Ryssland, skriver Bloomberg
  • Twitter, Facebook och Instagram markerar alla inlägg med länkar från ryska statliga medier

Ekonomin påverkas

Vid sidan av de mänskliga tragedierna finns också ekonomiska konsekvenser. Rysslands svar på de ekonomiska sanktionerna har bland annat varit att låta börsen i Moskva att vara stängd och att förbjuda utländska aktörer att genomföra transaktioner.

PP Pensions kunder och sparare hade redan innan krisen mycket lite/små investeringar i Ryssland. Av totalt förvaltat kapital uppgick innehaven till 0,1 procent. Värdet på dessa investeringar är mycket osäkra och de kommer avvecklas när så är möjligt. Vår traditionella förvaltning bygger på ett brett ägande där övervägande del är investerad i Sverige och andra utvecklade länder samtidigt som en del investeras i tillväxtmarknader. Det breda ägandet ger ett skydd mot händelser i enskilda länder eller bolag, men fortsätter utvecklingen att förvärras och världsekonomin går in i en global lågkonjunktur kommer även vår portfölj att påverkas.

PP Pension Aktieallokeringsfond, vår mest attraktiva fond, hade även den enbart 0,1 procent investerat i Ryssland och innehavet kommer att säljas när det ges möjlighet. Av vårt totala fondutbud har två fonder stoppats från handel, JP Morgan Russia och Robur Östeuropafond.

– Det är i dagsläget svårt att göra någon bedömning av hur effekterna kommer att påverka världsekonomin. Inflationen har det senaste halvåret stigit i både USA och Europa. Fokus har varit på kommande räntehöjningar i USA vilket är den främsta orsaken till börsnedgångarna tidigare i år. Idag ser vi en helt ny osäkerhet, säger Kjell Norling, vd, PP Pension.

– Vi följer läget noga och gör vårt bästa för att våra kunder och sparare ska känna sig så trygga som möjligt och att vi hanterar det kapital som vi anförtrotts att sköta. PP Pension har funnits sedan 1882 och många otrevliga händelser har inträffat, men också många goda år. Låt oss hoppas att världens ledare lyckas finna en lösning snart, så att det stora mänskliga lidandet upphör och att världsekonomin får fortsätta sin positiva utveckling, avslutar Kjell Norling.