Sänkt återbäringsränta 1 april

PP Pension sänker den 1 april 2020 återbäringsräntan från 8 till 3 procent mot bakgrund av den marknadsnedgång som är en effekt av den pågående coronakrisen.

1 april, 2020