PP Pension höjer pensioner och fribrev 2022

PP Pensions styrelse har fattat beslut om att inflationsskydda pensionerna inom den förmånsbestämda pensionen ITP2. Pensioner under utbetalning och intjänade fribrevsförmåner för såväl fribrevshavare som premiedragande räknas upp med 2,51 procent. Uppräkningen motsvarar inflationstakten under perioden september 2020 till september 2021.

För ITPK räknas både pensioner under utbetalning och fribrevsförmåner upp till en nivå som motsvarar en återbäringsränta om 7 procent för 2021. Uppräkningarna sker i form av pensionstillägg.

Återbäringsräntan i traditionell försäkring lämnas oförändrad på 9 procent. Under 2021 har återbäringsräntan höjts vid fyra tillfällen, från 4 till 9 procent.

14 december, 2021