PP Pension höjer pensioner, fribrev och återbäringsränta 2021

PP Pensions styrelse har fattat beslut om att inflationsskydda pensionerna inom den förmånsbestämda pensionen ITP 2. Pensioner under utbetalning och intjänade fribrevsförmåner för fribrevshavare räknas upp med 0,39 procent. Uppräkningen motsvarar inflationstakten under perioden september 2019 till september 2020.

För ITPK räknas både pensioner under utbetalning och fribrevsförmåner upp till en nivå som motsvarar PP Pensions genomsnittliga återbäringsränta under 2020. Uppräkningarna sker i form av pensionstillägg. Hur stor uppräkningen blir beror på vilken garanterad ränta försäkringen har. Garanterad ränta och uppräkning i form av pensionstillägg uppgår totalt till 4,5 procent.

Styrelsen beslutade också att återbäringsräntan i traditionell försäkring höjs från 4 till 5 procent från och med den 1 januari 2021.

 

22 december, 2020