PP Pension höjer pensioner, fribrev och återbäringsränta 2020

PP Pensions styrelse har fattat beslut om att inflationsskydda pensionerna inom den förmånsbestämda pensionen ITP 2. Pensioner under utbetalning räknas upp med 1,45 procent. Uppräkningen motsvarar inflationstakten under perioden september 2018 till september 2019.

Intjänade fribrevsförmåner för fribrevshavare räknas upp med 3,8 procent vilket motsvarar inflationstakten under perioden september 2017 till september 2019.

För ITPK räknas både pensioner under utbetalning och fribrevsförmåner upp till en nivå som motsvarar en återbäringsränta om 5 procent för 2020. Uppräkningarna sker i form av pensionstillägg.

Styrelsen beslutade också att återbäringsräntan i traditionell försäkring höjs från 7 till 8 procent från och med den 1 januari 2020. Under 2019 höjdes återbäringsräntan två gånger – från 4 till 7 procent.

20 december, 2019