Ny förvaltare

Newsec är ny förvaltare till PP Pension från och med den 1 maj.

Newsec Property Asset Management Sweden AB
Växel: 08 – 558 050 00 www.newsec.se

Serviceanmälan
Dygnet runt på telefon: 010 – 129 59 71 www.newsec.se/serviceanmalan

Störningsjour
Telefon: 08 – 578 678 58

Hyresfrågor
Telefon: 08 – 558 050 00 e-post: ppbostad@newsec.se