Nu ombildas PP Pension till PP Pension Tjänstepensionsförening

PP Pension har som första institut fått tillstånd från Finansinspektionen att från och med 1 juli 2020 bedriva tjänstepensionsverksamhet i enlighet med den nya lag som trädde i kraft i december 2019. I samband med ombildningen byter vi namn till PP Pension Tjänstepensionsförening.

Förberedelserna har pågått länge. Som kund hos eller leverantör till PP Pension kommer inte någon större förändring att märkas, mer än att kundhandlingar liksom fakturor får ny avsändare.

PP Pension lyder fortsatt under Finansinspektionens tillsyn. Det nya, mer moderna regelverket för tjänstepensionsverksamhet, Iorp 2, medför primärt att skyddet för våra kunder förstärks. Lagstiftningen möjliggör också att PP Pension kan bedriva både traditionell och fondförvaltning i en juridisk person.

Hösten 2020 fortsätter arbetet med att effektivisera verksamheten med inriktning på sammanslagning av PP Pension Tjänstepensionsförening och dotterbolaget PP Pension Fondförsäkring AB, primärt för att generera besparingar i form av sänkta administrativa kostnader. Arbetet beräknas vara klart vid årsskiftet 2020/2021.

30 juni, 2020