Liv och död – betydelsen av livförsäkringar

Vi vill ogärna prata om döden. Än mindre om att döden kan drabba oss själva eller dem vi håller kära. Därför är det bra att ta död på varandra i förväg – med hjälp av papper och penna och fundera på det ekonomiska skyddet.

Sorg, chock och saknad drabbar oss när någon nära dör. Att mitt i all sorg dessutom behöva tänka på pengar kan göra det ännu värre. Om skyddet är för dåligt kan det handla om att behöva lämna bostaden för en mindre, rycka upp barnen från skola och förskola och flytta dem till en ny miljö. Det som förr var en självklarhet blir plötsligt en fråga om att ha råd eller inte.

I dag har många av oss dessutom stora skulder, inte minst bolånen. Lånen kanske måste lösas eller övertas av den som blir kvar. Det kan med andra ord handla om stora summor och stora behov.

Därför är det bra att se över försäkringsskyddet och räkna på tillgångar och skulder. Det kanske sker med några års mellanrum eller om det sker några väsentliga skillnader som arbetslöshet, en långvarig sjukdom eller ett beslut att gå från sambo till gift.

Det finns ett antal sätt att skydda sig.

Har du kollektivavtal har du också en tjänstegrupplivförsäkring, TGL. Den ger upp till cirka 270 000 kronor i ett engångsbelopp till efterlevande, beroende på ålder och arbetstid.

I avtalet för privattjänstemän födda 1978 eller tidigare, ITP 2, finns en familjepension för dem som tjänar över cirka 450 000 kronor om året.

I tjänstepensionerna går det att ha ett återbetalningsskydd. Då betalas pensionsbeloppet ut till anhöriga. Utan återbetalningsskydd fördelas istället pengarna ut på andra som har samma tjänstepension, så kallad arvsvinst. Utan återbetalningsskyddet får du alltså högre pension.

Problemet med återbetalningsskyddet är att anhöriga kan vara mest sårbara i tider när beloppet på tjänstepensionen är särskilt lågt.  Det gäller till exempel den unga småbarnsfamiljen med höga lån där det inte hunnits samlas så mycket pension. Och det kan vara det äldre paret när hon, med egen låg pension, blir änka och då stora delar av hans tjänstepension redan har betalats ut.

Så för att ha ett tillräckligt skydd genom alla livets skiftningar kan det dessutom vara bra att ha livförsäkringar. Är man ett par kan man, genom att var och en har en livförsäkring, skydda varandra. En ensamförälder kan skydda sina barn och en sambo kan skydda sin älskling. Det går att välja vem som ska få ut försäkringsbeloppet. Men se upp så att ett gammalt ex inte står kvar på försäkringen.

Fördelen med en individuell livförsäkring är att den kan vara valfritt belopp. Därför är det bra att noga tänka igenom vad som kan behövas både för att lösa lån och för att kunna ha en bra vardag. Ju yngre den försäkrade är desto lägre är den årliga premien för försäkringen. Dessutom kan det krävas hälsoprövning. Därför är det bra att teckna livförsäkringen tidigt i livet.

Det finns också gruppförsäkringar, ofta genom facket, som är enklare och billigare försäkringar med ett visst belopp och inte behöver samma hälsoprövning.

Så när livet är som bäst – våga prata om vad som händer när det värsta händer.

Av Annika Creutzer