Kvinnors pension – tro och verklighet

Fyra av tio kvinnor tror att pensionsgapet, alltså skillnaden mellan mäns och kvinnors pensioner, har ökat under de senaste tio åren. Bara en av fem tror att det minskat.

Fakta är att gapet minskat i alla inkomstgrupper och även bland äldre pensionärer. Under de senaste tio åren har kvinnors pensioner ökat med i genomsnitt 25 procent och mäns med i snitt 20 procent. Det här visar en ny undersökning från PTK.

I somras presenterade PTK undersökningen ”Tilltro eller misstro – Pensionssystemet ur kvinnors perspektiv” som bygger på både djupintervjuer och en statistisk undersökning. Fyra av tio kvinnor tror att pensionsgapet, den generella skillnaden mellan mäns och kvinnors pensioner, har ökat under de senaste tio åren. Bara en av fem tror att det minskat. Fakta är att gapet minskat i alla inkomstgrupper och även bland äldre pensionärer. Under de senaste tio åren har kvinnors pensioner ökat med i genomsnitt 25 procent och mäns med i snitt 20 procent.

Resultaten visar att många kvinnor känner sig som förlorare, de tror att klyftan till männens pensioner ökar och de tror att allt fler kvinnor blir fattigpensionärer.

Det är kanske som PTK:s pensionsspecialist Anna Allerstrand säger att kvinnor ofta framställs som förlorare när det skrivs och pratas om pensioner. Visst är det så att kvinnor i allmänhet får en lägre pension än män, men det beror inte på kön utan på hur mycket de arbetat och vilken lön de haft.

De allra flesta kvinnorna i undersökningen instämmer i detta, 53 procent säger att de helt eller i hög grad instämmer i att det är lön och inkomst under arbetslivet som ska styra hur hög pensionen blir. Ytterligare 35 procent instämmer delvis i påståendet. Det är också tydligt att ju högre inkomster, ju fler instämmer i påståendet.

Men det finns också svar som motsäger detta. En av tre kvinnor i undersökningen tycker att obetalt hushållsarbete också ska vara pensionsgrundande. Överlag finns en ton av att det är synd om kvinnor och att kvinnor är offer i pensionssystemet.

Många underskattar vikten av tjänstepension. När de ska föreslå råd till en ung kvinna för att hon ska få en bra pension kommer ”Skaffa ett välavlönat jobb” först (25 procent) och ”Pensionsspara privat” därefter (24 procent). Det är bara sju procent som skulle ge rådet ”Skaffa tjänstepension”. De inser alltså inte vikten av tjänstepension som, för en som är ung i dag och gör en tjänstemannakarriär, kan ge mellan 25 och 50 procent av den samlade pensionen, enligt PTK.

Fyra av tio kvinnor tror att pensionsgapet, den generella skillnaden mellan mäns och kvinnors pensioner, har ökat under de senaste tio åren. Bara en av fem tror att det minskat. Fakta är att gapet minskat i alla inkomstgrupper och även bland äldre pensionärer. Under de senaste tio åren har kvinnors pensioner ökat med i genomsnitt 25 procent och mäns med i snitt 20 procent.

Det finns också mycket positivt i undersökningen, bland annat hur viktigt den individuella informationen är. I djupintervjuerna är det flera kvinnor som berättar om hur mycket tryggare de känner sig när de fått pensionsinformation genom facket eller arbetsgivaren och när de fått hjälp att ta fram sina egna uppgifter på minpension.se.

I sommar kom även Collectum med en enkätundersökning kring frågan: ”Känner du att du har koll på din kommande ekonomiska situation som pensionär?”. Resultatet visar som förväntat att unga har mindre koll än äldre. I ålder 40-64 år är det 79 procent som svarar ja, absolut och ja, till viss del. Och kvinnor svarar det i lika hög utsträckning som män.

Däremot skiljer det sig åt när det gäller unga kvinnor och män. 34 procent av kvinnor i åldern 25-29 år instämmer i påståendet, för de unga männen är det 44 procent. Frågan är om männen har kunnat ta till sig kunskapen i högre utsträckning än kvinnorna eller om de har en högre tilltro till den egna kunskapen.