Klart med Finansinspektionens tillstånd

PP Pension har som första institut fått Finansinspektionens tillstånd att från och med den 1 juli 2020 bedriva tjänstepensionsverksamhet i enlighet med den nya lagen om tjänstepensionsföretag som trädde i kraft i december 2019.

15 juni, 2020