Kallelse

PP Pension Tjänstepensionsförening kallar härmed till ordinarie föreningsstämma.

Datum tisdagen 17 maj 2022
Tid klockan 10.00
Plats 7A Posthuset, Vasagatan 28, Stockholm

Anmälan sker till Emma Sandqvist, 08-729 90 78, eller e-post emma.sandqvist@pppension.se

Välkomna.