Inkomstbasbeloppen för 2022 är klara

Det kan bland annat påverka din pension. Hur mycket tar du ut i lön? Löneväxlar du – hur mycket? Om du inte har kontroll på detta – ring oss!

16 november, 2021