Information till dig med en privat kapital- och/eller pensionsförsäkring

Vårt arbete med att flytta våra försäkringar till ett nytt försäkringssystem fortsätter. Nu berörs du som har en privat kapitalförsäkring och/eller en privat pensionsförsäkring.
Migreringen kommer att pågå mellan den 17 mars – 5 april. Det innebär att det under denna period är stopp i fondhandeln vilket innebär att du inte kan köpa/sälja fonder, du ser inte heller ditt innehav på internetkontoret. Försäkringen publiceras på vårt nya internetkontor den 6 april.

Vi vill dock göra dig uppmärksam på att tidpunkten för stängd fondhandel är planerad och kan komma att justeras. Om det blir någon förändring kommer information om detta att publiceras på denna nyhetssida.

20 mars 2023