Information om premier för Flexpension

Ny premie för Flexpension

Kollektivavtalsparterna inom Medieföretagen blev klara med avtalsrörelsen inför årsskiftet 2020/21. Den innebar bland annat att att premien för Flexpension höjs från 0,4 till 0,7 procent.

För företag med ITP1 i PP Pension innebär det en höjd premie från januari 2021 då PP Pension följer Dagstidningsavtalet.

De företag med ITP2 i PP Pension fick höjd premie på ITPK-fakturan från november 2020 då Collectum måste ha samma tidpunkt för de som har inte har ITP2 i Alecta. Sedan november 2017 har Collectum fakturerat Flexpension på ITPK-fakturan för PP Pensions ITP2-kunder. I deras nuvarande system är det inte möjligt att hantera avstående och andra undantag från premie för Flexpension. Det systemet planeras att bytas ut i månadsskiftet mars/april 2021. Vi har varit i kontakt med Collectum men de kan inte lämna besked när eller om det kommer att ske retroaktiv justering av det som inte har kunnat hanteras i nuvarande system.

Vid frågor om premie för Flexpension hänvisar vi i första hand till Almega Medieföretagen eller respektive fackförbund. PP Pension bistår självklart med ITP-relaterade frågor i anslutning till detta.

26 mars, 2020