Höjd återbäringsränta

PP Pension höjer återbäringsräntan i traditionell försäkring från 3 till 4 procent från och med den 1 oktober 2020.

1 oktober, 2020