Höjd återbäringsränta

PP Pensions styrelse har fattat beslutat att höja återbäringsräntan i traditionell försäkring från 1 till 2 procent från och med den 1 mars 2023.