Fortsatt handelsstopp för JP Morgan Russia och inga köp i Swedbank Robur Östeuropafond

Rysslands invasion av grannlandet Ukraina är en tragedi med stort mänskligt lidande. Omvärldsläget förändras i snabb takt och osäkerheten mot Ryssland är fortsatt stor.

Vilka fonder berörs
Två fonder på vårt Fondtorg berörs:
JP Morgan Russia Fund
Swedbank Robur Östeuropafond

För JP Morgan Russia fund är all handel stängd tills vidare.
Swedbank Robur Östeuropafond tillåter inlösen av ditt innehav men inte nya köp.

PP Pension följer kontinuerligt utvecklingen för när och om handeln åter är möjlig. Sker förändringar så kommer vi att informera om detta via ”nyheter” på vår hemsida.

Fondernas värde
Det är inte möjligt att värdera fonder eller få uppdaterad information om aktuella värden i Ryssland vilket innebär att värdet på JP Morgan Russia Fund är stängd.

För Swedbank Robur Östeuropafond är inlösen möjlig men inte köp.

Kan jag sälja eller köpa
Den senast kända fond-/navkurs är den som visas. Värdet är inte det aktuella värdet då kurserna inte uppdaterats efter den 25 februari för JP Morgan Russia Fund.

Önskar du sälja ditt innehav i Swedbank Robur Östeuropafond så ska du kontakta kundcenter. I dagsläget är det inte möjligt att uttala någon tidpunkt för när handeln igen kommer att vara möjligt.

Handel bland våra övriga fonder på vårt Fondtorg fungerar som vanligt och berörs inte.

Har du frågor om så kontaktar du vårt kundcenter på telefon 020-29 90 50 eller via e-post kundcenter@pppension.se.