Fortsatt handelsstopp för JP Morgan Russia och Swedbank Robur Östeuropafond

Rysslands invasion av grannlandet Ukraina är en tragedi med stort mänskligt lidande. Omvärldsläget förändras i snabb takt och osäkerheten mot Ryssland och Östeuropa är fortsatt stor. Fondhandel med exponering mot Ryssland och Östeuropa är därför fortsatt stängd.

Vilka fonder berörs
Två fonder på vårt Fondtorg berörs:
JP Morgan Russia
Swedbank Robur Östeuropafond

Stängd handel
JP Morgan och Swedbank Robur håller all handel stängd tills vidare. PP Pension följer kontinuerligt utvecklingen för när och om handeln åter är möjlig. Sker förändringar så kommer vi att informera om detta via ”nyheter” på vår hemsida.

Fondernas värde
Det är inte möjligt att värdera fonder eller få uppdaterad information om aktuella värden på fonderna som är exponerade mot Ryssland och Östeuropa så länge handeln är stängd.

Kan jag sälja eller köpa
Du som har innehav i dessa två fonder kan varken köpa eller sälja eftersom handeln är stängd. I dagsläget är det inte möjligt att uttala någon tidpunkt för när det kommer att vara möjligt.

Handel bland våra övriga fonder på vårt Fondtorg fungerar som vanligt och berörs inte.

Har du frågor om så kontaktar du vårt kundcenter på telefon 020-29 90 50 eller via e-post kundcenter@pppension.se.