Förändring på fondtorget

Fonden JP Morgan Russia kommer inte längre att vara ett valbart alternativ på vårt fondtorg.