Återbäringsränta

Vi justerar återbäringsräntan och från och med 1 juni sänks den från 6 till 4 procent.