Fondskolan: Räntefonder

Lite förenklat kan man säga att det finns fyra typer av räntefonder:

Kort räntefond
Kallas också penningmarknadsfond eller likviditetsfond. De investerar i räntepapper med en löptid på upp till ett år. Har låg risk, men också låg avkastning. Påverkas ganska lite av marknadsräntorna. Hittills i år (t o m 24 februari) har de korta räntefonderna gett 0,03 procents avkastning.

Långa räntefonder
Kallas också obligationsfonder. Investerar i olika räntepapper med löptider på över ett år. När marknadsräntorna står still eller sjunker ökar fonderna i värde. I år (t o m 24 februari) har den genomsnittliga obligationsfonden ökat med 1,4 procent.
Företagsobligationsfond. De investerar i obligationer som ges ut av företag. Avkastningen styrs av två faktorer: marknadsräntan och kreditrisker i företaget. Fonder som satsar i obligationer som ges ut av företag med låga kreditbetyg kallas high-yield-fonder, medan de som satsar i företag med högre kreditvärdighet kallas investment grade.

Realräntefond
Ett inflationsskyddat sparande. Investerar främst i statsobligationer som ger en fast avkastning utöver inflation. Säkert sparande, lämplig främst när inflationen stiger.
Eftersom räntefonder främst är trygga och sällan högavkastande spelar avgifterna stor roll. För den som vill minimera avgifterna finns nu också indexräntefonder.

Hur ska man fördela sparpengarna mellan ränte- och aktiefonder?

– Tumregeln är att investerare med längre placeringshorisont och högre riskbenägenhet kan ha en högre aktieandel. Är investeringshorisonten kortare och syftet att bevara sitt kapital är det bättre att ha en högre ränteandel. Naturligtvis bör man tänka bortom aktier och räntor i sin portfölj och även inkludera andra tillgångsklasser som hedgefonder och fastigheter för att uppnå en ännu bättre diversifiering i sitt sparande, säger Filip Kostic,  analytiker på PP Pension.

Tre tips

  1. Välj rätt fondtyp. Långa räntefonder är bra när räntan går ner eller ligger still. Sämre när räntan stiger.
  2. Jaga avgifter. Försök alltid hitta fonder med så låga avgifter som möjligt.
  3. Komplettera. Räntefonder kan vara en bra grund i ditt sparande, men inte allt. En del bör du ha i aktiefonder som kan ge betydligt högre avkastning, men med större risk.