Återbäringsränta

Återbäringsräntan justeras från 3 till 1 procent från och med den 1 november.