Aktuell information om innehav i fonderna JP Morgan Russia och Swedbank Robur Östeuropa

Mot bakgrund till den geopolitiska utvecklingen har PP Pension beslutat att dessa två fonder inte längre kommer att ingå i vårt fondutbud.

Därmed kommer inte heller några framtida inbetalningar eller byten till dessa fonder vara möjliga. Det som nu sker visar att investeringar i Ryssland  innebär en större risk än vad som kan förväntas och vi anser inte att det är lämpligt för att placera kapital långsiktigt.

Mot bakgrund av detta kommer kunder som har dessa fonder som val för sina framtida premier från och med 1 mars att dirigeras om enligt följande:

  • JP Morgan Ryssland – dirigeras om till JP Morgan Global Focus
  • Swedbank Robur Östeuropafond – dirigeras om till PP Pension Aktieallokeringsfond 

De som önskar ändra sitt nuvarande innehav kommer att kunna sälja när handel tillåts igen. Vill du ha mer information så kontaktar du kundcenter.