5 tips om du vill växla lön mot mer pension

  1. Växla bara om du efter växling har en lön före skatt på minst 45 865 kronor/månad. Det är den lön som krävs, under 2021, för att du ska få full allmän pension.
  2. Se till att den vanliga premien till tjänstepensionen baseras på din lön före löneväxling, annars kan du gå miste om inbetalningar som motsvarar 30 procent av din lön. I många kollektivavtal är det redan klart och du behöver inte oroa dig för att missa pensionspengar.
  3. Det är lägre avgift för arbetsgivaren på avsättning till pension än till lön. På pensionsavsättning är det 24,26 procent mot den vanliga arbetsgivaravgiften på 31,42 procent. Det är vanligt att arbetsgivaren låter den anställde få denna mellanskillnad i extra pensionspremie. Om inte – ställ krav på att du åtminstone ska ha hälften.
  4. Skriv avtal om löneväxlingen, hur länge den ska gälla, att du har rätt att upphöra med den när du vill och att det är din lön före löneväxling som ska gälla vid lönerevision (som procentpåslag).
  5. Se till att det belopp du löneväxlar placeras i ett bra och prisvärt pensionssparande där du kan välja antingen traditionell förvaltning eller fonder.

 

26 september, 2017