2020 – utbetalningsdagar och andra viktiga datum

Utbetalningsdagar
Utbetalningsdag varje månad sker alltid den 25e. Infaller det på en helg eller en helgdag, görs utbetalningen vardagen innan.

Brev med pensionsuppgift för ITP2, ITP1 och försäkring med traditionell förvaltning
Har du utbetalning från en ITP2, ITP1 eller annan försäkring med traditionell förvaltning hos PP Pension, får du ett årligt brev med uppgift innehållande information om ditt pensionsbelopp före avdragen skatt. Brevet skickar vi ut i januari 2020.

Jämkningsbeslut från Skatteverket för 2020
Om du har fått beviljad jämkning för 2020 måste du skicka in ditt beslut till oss så att vi har information om vilket skatteavdrag som ska göras innan utbetalning.

Senast den 15 januari 2020 måste ditt jämkningsbeslut finnas hos oss. Inkommer det efter den 15 januari gör vi skatteavdrag med 30 procent från och med januari månads utbetalning. Får vi ditt jämkningsbeslut senare under året gör vi skatteavdrag enligt beslut på efterföljande utbetalningar.

Skicka ditt jämkningsbeslut till:
PP Pension, Box 7760, 103 96 Stockholm

Kontrolluppgifter 2019
Kontrolluppgifter, för inkomståret 2019, skickas ut i januari 2020. Uppgifterna finns också förtryckta i din inkomstdeklaration. Detta gäller dig som har utbetalning från PP Pension eller som haft inbetalning i privat pensionsförsäkring.

Årsbesked 2019
Under perioden januari-april 2020 får du ditt årsbesked. Har du fler försäkringar får du ett årsbesked för varje försäkring.

Levnadsintyg för dig som är bosatt utomlands
Du som bor utomlands och har utbetalning av pension måste årligen säkerställa att du lever genom ett så kallat levnadsintyg.

PP Pension får denna information på två sätt:

  • Via Pensionsmyndigheten som begärt levnadsintyg för dig som även har utbetalning av allmän pension.
  • Genom att skicka ut begäran om levnadsintyg till dig. Har du fått en sådan begäran måste du fylla i den och skickas in till oss så att dina utbetalningar inte stoppas. Intyget måste vara oss tillhanda senast en månad efter att brevet skickades till dig. Får vi inget svar kommer dina utbetalningar att stoppas.

Digitala brevlådor
PP Pension skickar ut årsbesked, kontrolluppgifter samt brev med pensionsuppgifter digitalt. Det innebär att du som är ansluten till en digital brevlåda får beskeden direkt till den. Är du inte är ansluten skickas beskeden ut postalt.

Vi uppmanar våra medlemmar och sparare att ansluta sig till en digital brevlåda så att vi tillsammans bidrar till en minskad miljöpåverkan. Exempel på digitala brevlådor är Kivra, Digimail och e-boks.

Vi finns här för dig
Du är alltid välkommen att kontakta oss på telefon 020-29 90 50 eller skicka ett email till kundcenter@pppension.se om du har frågor eller funderingar.

26 november, 2019