2019 = goda nyckeltal – 2020 = ett nytt läge

Börsens kraftiga uppgång 2019 resulterade i ett angenämt resultat för PP Pension med en avkastning på 13,6 procent. Återbäringsräntan höjdes i flera steg och samtliga nyckeltal förbättrades. Parallellt skyddades många av våra aktieplaceringar för att inte utsätta vårt kapital för onödigt hög risk.

I mars 2020 är läget ett nytt. Corona-pandemin medför osäkerhet och ekonomiska svängningar världen över och den 15 april är avkastningen för vår traditionella förvaltning -2,94 procent. I jämförelse och sammanhang ett bra resultat.

16 april, 2020