Hallå Cecilia!

Vågar en vanlig sparare vara kvar på aktiemarknaden?

– Ja, pensionssparande är ett långsiktigt sparande och därför är det viktigt att ha en långsiktig strategi. När kurserna faller vill vi gärna sälja och placera säkert i korta räntor som på ett sparkonto, förklarar Cecilia Thomasson Blomquist, kapitalförvaltningschef på PP Pension.
– Men svårigheten är att veta när det är rätt tid att gå tillbaka till aktier. Risken stor att man missar uppgången.

Nyckeln till framgång är att ha en bred aktieportfölj och att spara under lång tid.

– Det är ett tryggare sparande än till och med korta räntor. Dessa brukar ätas upp av inflationen sett över tiden. Men en bred portfölj följer tillväxten i samhället och därmed utvecklas den positivt på lång sikt.

Cecilia Thomasson Blomquist varnar för att vara alltför smal i sitt urval av aktier.

– Det är inget att luta sig emot. Då har du i praktiken bara valt ut företagsledningar och branscher du tror på. Men en sådan portfölj skyddar inte mot de paradigmskiften vi ser när samhället utvecklas. Framgångsrika företag kan råka ut för enorma utmaningar då ny teknik kommer, säger hon och pekar på Facit, som tillverkade skriv- och räknemaskiner och Kodak med fotofilm till kameror innan digitala bilder fanns.

För många sparare är breda fonder ett bra alternativ till en egen aktieportfölj och det är också vad PP Pension erbjuder sina pensionskunder.

För Cecilia Thomasson Blomquist är risk ett nyckelord för all kapitalförvaltning. Utan risk finns små möjligheter till att pengar växer men med för mycket risk kan det också gå illa.

– Det viktigaste är att du aldrig tar så mycket risk att du behöver sälja om värdet sjunker. Att tvingas sälja i dåliga tider är det sämsta. PP Pension har ett stort fastighetsbestånd som är helt obelånat. Därför påverkas vi inte av stigande räntor och kan fortsätta att ha ett positivt kassaflöde från fastigheterna, säger Cecilia Thomasson Blomquist och fortsätter:
– Vi hade en hög och mycket bra avkastning 2021, men har inte som strategi att ha en högriskportfölj. När allt rusar uppåt kommer det att finnas aktörer som har högre avkastning än PP Pension.

Hon förklarar att PP Pension har valt att ha en långsiktig, balanserad portfölj med fastigheter, räntebärande papper, aktier och lite andra tillgångar.

– Vi strävar efter en jämn och god tillväxt och när börser och riskbärande tillgångar faller, som denna vår, tillhör vi dem som är bäst i klassen.
– Samma tänk kan en vanlig sparare anamma. När räntorna nu stiger är det bra att inte vara för högt belånad.

Den höga inflationen tror Cecilia Thomasson Blomquist att vi kan få ha kvar en längre tid.

– Vi ser störningar i produktion och leverans som ökar kostnader och därmed priser. Efter att ha levt med ”just in time”, snabba leveranser från fabriker och lager där i världen som det är billigaste, sker en övergång till att hellre vara nära även om det är lite dyrare. Vi lärde oss värdet av detta under pandemin.
– Samtidigt finns en motkraft som kan dämpa inflationen på sikt. Vi har också varit med om ett digitalt lyft över hela världen när pandemin tvingade oss att sluta med exempelvis dyrt affärsresande. Vi har lärt oss arbeta betydligt effektivare och kommer nog att fortsätta hålla denna typ av kostnader nere. Allt mer i produktionen sker med automatik och digitala processer vilket innebär produktivitetslyft inom alla branscher.
– En annan effektivisering är när vi ser mer utveckling av blockchain-teknologin. Den är så mycket mer än kryptovalutor.
– Så på sikt är det mycket som talar för att den inflation vi ser i dag kommer att dämpas.

Trots oro i vår omvärld, börsfall och en inflation som äter upp löneökningar är Cecilia Thomasson Blomquist i grunden positiv.

– PP Pension har en 140-årig historia och vi vet att det som händer nu historiskt sett inte är något extremt även om det kan upplevas så. Vi har erfarenhet och arbetar ständigt med att ha en så bra balans som möjligt i vårt risktagande.