PP Pension höjer pensioner och fribrev 2022

PP Pensions styrelse har fattat beslut om att inflationsskydda pensionerna inom den förmånsbestämda pensionen ITP2. Pensioner under utbetalning och intjänade fribrevsförmåner för såväl fribrevshavare som premiedragande räknas upp med 2,51 procent. Uppräkningen motsvarar inflationstakten under perioden september 2020 till september 2021.

För ITPK räknas både pensioner under utbetalning och fribrevsförmåner upp till en nivå som motsvarar en återbäringsränta om 7 procent för 2021. Uppräkningarna sker i form av pensionstillägg.

Återbäringsräntan i traditionell försäkring lämnas oförändrad på 9 procent. Under 2021 har återbäringsräntan höjts vid fyra tillfällen, från 4 till 9 procent.

14 december, 2021

Viktiga datum inför årsskiftet 2021/2022

Se över ditt sparande! Ett nytt årsskifte närmar sig och vi vill uppmärksamma dig på viktiga datum tillsammans med information om dina försäkringar hos oss på PP Pension.

Privat pension för enskild näringsidkare

Avdragsrätt

Avdragsrätt för privat pension är möjlig om du:

  • helt saknar pensionsrätt i din anställning under hela 2021 eller,
  • bedriver aktiv näringsverksamhet

Vad som gäller för privat pensionsförsäkring läser du mer om här nedan. För att få göra avdrag under beskattningsåret 2021 måste premieinbetalning till en befintlig försäkring vara inbetalt till PP Pension senast 29 december 2021.

Viktiga datum

26 november

Sista dagen då din försäkringsansökan måste vara PP Pension tillhanda för att vi i tid innan årsskiftet ska hinna registrera försäkring och fakturera.

1 december

Sista dagen att göra premieändring på din/er privata pensionsförsäkring så att vi kan garantera att ändringarna ska bli genomförda innan årsskiftet.

29 december

Du som har inkomst av aktiv näringsverksamhet kan fortfarande sätta in pengar i en privat pensionsförsäkring och då också göra avdrag för premien. Din insättning behöver du göra i tid och finnas hos oss senast den 29 december för att vi ska garantera att din inbetalning kommer med din kontrolluppgift till Skatteverket. Kommer din premie in efter detta datum måste du själv verifiera din inbetalning till Skatteverket.

Tjänstepension

Avdragsrätt

För att du som arbetsgivare ska ha avdragsrätt för er tjänstepensionsförsäkring räcker det att en pensionsutfästelse har gjorts och att premien är skuldförd i företagets bokföring. Detta gäller både nya och befintliga försäkringar.

Din försäkringsansökan och premie måste inkommit till PP Pension och vara betald senast den dag då deklarationen lämnas in. Det är  arbetsgivarens ansvar att göra detta inom angiven tid för att ni ska ha rätt till avdrag.

Önskar du som arbetsgivare göra en engångsinsättning till en tjänstepension innan årsskiftet måste du ha beställt din faktura senast den 10 december. Du gör det enklast genom att mejla till kundcenter@pppension.se – glöm inte att ange ditt företagsnamn, vem eller vilka anställda som avses samt belopp per person. Har den anställde flera försäkringar så anger du även försäkringsnummer. Faktura på önskat belopp, med förfallodatum 29 december, kommer från oss.

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor angående avdragsrätt för tjänstepension.

Viktiga datum

29 november

Detta är sista dagen då ansökan om tjänstepension ska vara PP Pension tillhanda för att vi ska hinna registrera försäkringen och fakturera innan årsskiftet.

29 november

Dagen då handlingar för retroaktiva ändringar gällande löne- och premieändring på tjänstepensionsförsäkring behöver vara på plats för att vi ska garantera att ändringarna blir genomförda i tid innan årsskiftet.

10 december

Sista dagen för dig som arbetsgivare att beställa faktura för att engångsinbetalning/ar till befintlig tjänstepensionsförsäkring.

Kontakta oss

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några funderingar.
E-post: kundcenter@pppension.se
Telefon: 020-29 90 50

Bankgironummer för inbetalning

Gäller för inbetalningar avseende försäkringar med traditionell förvaltning samt tjänstepensionsplaner PP Plan.

Gäller för inbetalningar avseende försäkringar med fondförvaltning. Glöm inte att ange försäkringsnumret som referens.

Våra öppettider jul- och nyår 2021/2022

23 december stänger vi klockan 15
30 december stänger vi klockan 15
5-6 januari har vi stängt

Inkomstbasbeloppen för 2022 är klara

Det kan bland annat påverka din pension. Hur mycket tar du ut i lön? Löneväxlar du – hur mycket? Om du inte har kontroll på detta – ring oss!

16 november, 2021

Kom och jobba med oss!

Vi söker en driven försäkringsrådgivare

Vi är i snabb tillväxt och vi behöver förstärkning och söker dig som vill jobba i ett kreativt och högpresterande glatt team.

Som försäkringsrådgivare ingår du i vårt team för rådgivning. Du driver och utvecklar nya affärer men är också behjälplig med våra befintliga kunder. Vår primära marknad är företag inom medie- och informationsbranschen och deras anställda.

Du är licensierad rådgivare med erfarenhet från försäkringsbolag, mäkleri eller bank. Du drivs av goda säljresultat och är målfokuserad och driver affär från start till mål. Du har lätt att samarbeta och god social förmåga – är lyhörd och engagerad.

Tjänstens placering är i Stockholm och på heltid. Om du har frågor kontakta vår marknadschef på tfn 08 729 90 86.
Din ansökan mejlar du till marknad(at)pppension.se

Höjd återbäringsränta!


1 oktober, 2021

Välkomna Vetenskapsrådet – nya hyresgäster hos PP Pension 

Sedan drygt ett år har PP Pension genomfört ett omfattande utvecklingsprojekt av fastigheten Munklägret 24, på Hantverkargatan 11 i Stockholm. Fastigheten har moderniserats och har idag en flexibel planlösning – dimensionerad för 10 kvm/arbetsplats en modern lösning anpassade efter marknadens nya krav.

Ekobrottsmyndigheten liksom konsultbolaget NIRAS är sedan tidigare hyresgäster. Vetenskapsrådet flyttar in i sina lokaler under våren 2022.

– Nu har vi endast en mindre yta om cirka 430 kvm att hyra ut av fastighetens närmare 8000 kvm, säger Cecilia Thomasson Blomquist, PP Pension.

– Vår fortsatta strategi är att investera våra kunders pensionskapital långsiktigt – både i fastigheter liksom i hållbara fonder på vårt fondtorg – aktiva investeringar som bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle. PP Pension fortsätter att sträva efter det som är allra viktigast för oss – att leverera en trygg, modern och hållbar pension till våra kunder, avslutar Cecilia Thomasson Blomquist.

Munklägret ligger cirka 100 meter från t-banestation Rådhusets och övriga regionala bussförbindelser och Stockholms Centralstation ligger endast cirka 750 meter från fastigheten. Här ligger också Stockholms knutpunkt för all kollektivtrafik liksom Arlanda Express.

Fastighetens visionsbilder – www.munklägret.se
28 juni, 2021

Nu höjer vi återbäringsräntan

Den 1 juni höjer PP Pension återbäringsräntan i traditionell försäkring från sex till sju procent.
31 maj, 2021

Höjd återbäringsränta

Den 1 maj höjs återbäringsräntan i traditionell försäkring från fem till sex procent.
30 april, 2021

PP Pension byter systemlösning för sin försäkringsadministration

PP Pension byter ut befintliga lösningar för sin försäkringsadministration. Projektet kommer att pågå under 2021/2022 och berör samtliga försäkringar inom PP Pension.
Bytet av plattform är en del i PP Pensions digitala strategi och kommer att ske via Itello Live i en molnbaserad lösning. Den ersätter PP Pensions befintliga lösningar för försäkringsadministration och bygger i grunden på Itellos Inca-system.

– Itello Live gör att vi får tillgång till en komplett plattform för våra centrala verksamhetsfunktioner. Den gör också att vi får tillgång till en säker lösning för våra långsiktiga behov, säger Kjell Norling, VD på PP Pension.

– Vi har ett stort förtroende för Future Core Cloud och deras personal, som tillsammans med PP Pensions egna personal, ska sköta migreringen från våra befintliga system. Bytet gör att vi ytterligare befäster positionen som ett modernt tjänstepensionsbolag avslutar Kjell Norling.

För mer information, kontakta Kjell Norling, VD, PP Pension, 08 729 90 90, kjell.norling@pppension.se

26 mars, 2020

Information om premier för Flexpension

Ny premie för Flexpension

Kollektivavtalsparterna inom Medieföretagen blev klara med avtalsrörelsen inför årsskiftet 2020/21. Den innebar bland annat att att premien för Flexpension höjs från 0,4 till 0,7 procent.

För företag med ITP1 i PP Pension innebär det en höjd premie från januari 2021 då PP Pension följer Dagstidningsavtalet.

De företag med ITP2 i PP Pension fick höjd premie på ITPK-fakturan från november 2020 då Collectum måste ha samma tidpunkt för de som har inte har ITP2 i Alecta. Sedan november 2017 har Collectum fakturerat Flexpension på ITPK-fakturan för PP Pensions ITP2-kunder. I deras nuvarande system är det inte möjligt att hantera avstående och andra undantag från premie för Flexpension. Det systemet planeras att bytas ut i månadsskiftet mars/april 2021. Vi har varit i kontakt med Collectum men de kan inte lämna besked när eller om det kommer att ske retroaktiv justering av det som inte har kunnat hanteras i nuvarande system.

Vid frågor om premie för Flexpension hänvisar vi i första hand till Almega Medieföretagen eller respektive fackförbund. PP Pension bistår självklart med ITP-relaterade frågor i anslutning till detta.

26 mars, 2020