Återbäringsränta

Vi justerar återbäringsräntan och från och med 1 juni sänks den från 6 till 4 procent.

Sommartid

Från och med 1 juni till och med 30 augusti gäller sommartid och vi har öppet mellan 08.30-16.00.

Stängd fondhandel

Äger du en företagsägd kapitalförsäkring/direktpension kommer du inte att kunna göra några fondbyten under perioden 26 maj – 6 juni vilket innebär att du varken kan köpa/sälja fonder.

Skälet till avbrottet är att vi byter försäkringssystem. Har du frågor kontaktar du oss på telefon 020-29 90 50 alternativt e-post kundcenter@pppension.se

Vi presenterar nya hållbara fonder

Låt oss presentera åtta nya fonder på vårt fondtorg – flertalet med med starkt hållbarhetsfokus. De kommer att finnas synliga från och med en 10 juni och då med full presentation om risk, rating, hållbarhetsindex etc. Fondernas förvaltningsavgifter för våra nya fonder kommer att bli samma som idag – eller lägre!

Handelsbanken Global Index Criteria
En fond som investerar i hela världen i bolag utifrån Parisavtalet för klimatet. Hållbarhetskraven i indexet syftar till att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser.

Öhman Global Marknad
En hållbarhetsfond som investerar i utvecklade marknader.

SEB Global Equal Opportunity
En global aktiefond med inriktning på jämställdhet och inkludering.

Carnegie Sverigefond
En aktiv svensk aktiefond.

C Worldwide Sweden Small Cap
En ren svensk småbolagsfond.

Swedbank Robur Asienfond
Investerar i aktier i Asien.

Nordea Bostadsobligationsfond
Investerar i svenska bostadsobligationer.

SEB Sverige Indexfond
En svensk aktiefond.

Då vi aktivt arbetar med vårt fondtorg kommer vi vid lanseringen av våra nya fonder att ta bort några.

Mer hållbart till samma eller lägre pris!

Maj 23, 2022

Ny förvaltare

Newsec är ny förvaltare till PP Pension från och med den 1 maj.

Newsec Property Asset Management Sweden AB
Växel 08 – 558 050 00 www.newsec.se

Serviceanmälan
Dygnet runt på telefon: 010 – 129 59 71 www.newsec.se/serviceanmalan

Störningsjour
Telefon 08 – 578 678 58

Hyresfrågor
Telefon 08 – 558 050 00 e-post: ppbostad@newsec.se

Välkomna till vårt nya fondtorg

Dags att äntligen presentera vår nya kostym på vårt fondtorg! Fokus och tyngdpunkt har legat på enkelhet, användarvänlighet, smidigare navigation, förbättrade laddningstider och en mer lättförståelig beskrivning av fondens information och innehåll. Viktiga funktioner för våra kunder presenterade i en ytterst modern design.

Vi har även utvecklat nya sätt att presentera vår fondinformation. Den nya sidan ”Upptäck” är ett mer visuellt sätt att hitta nya fonder och ett mer flexibelt format för att presentera det kunderna vill veta – en slags löpsedel. 

Vårt övergripande mål är att göra det enkelt att hitta rätt information om fonden för att utifrån våra kunders sparkriterier enkelt fatta beslut.

Lanseringen av vårt nya fondtorg är ett stort steg och det finns många spännande idéer som vi kommer att utveckla framåt.

Projektet har genomförts tillsammans med Barkas och deras digitala designteam.

Länk till fondtorget: https://www.pppension.se/fondtorget/

Kallelse

PP Pension Tjänstepensionsförening kallar härmed till ordinarie föreningsstämma.

Datum tisdagen 17 maj 2022
Tid klockan 10.00
Plats 7A Posthuset, Vasagatan 28, Stockholm

Anmälan sker till Emma Sandqvist, 08-729 90 78, eller e-post emma.sandqvist@pppension.se

Välkomna.

Vi gör våra försäkringsvillkor lite enklare att förstå

Vi vet. Försäkringsvillkor kan vara lite knepiga att ta sig igenom. Därför har vi påbörjat en uppdatering för att se till att alla villkor blir lite enklare att ta till sig. Det handlar framför allt om hur de presenteras och ser ut men också formuleringar som förenklats.

Nu har vi två villkor som är först ut och de gäller från den 1 maj 2022 och för både tecknade och nya försäkringsavtal. Vi fortsätter arbetet med övriga villkor och det kommer att pågå till dess samtliga villkor är uppdaterade. 

Företagsägd kapitalförsäkring

Vi har uppdaterat
Punkt 4.1 – Ändring i villkoren gällande när en försäkring börjar gälla

Punkt 4.2 – Förtydligande för vad som gäller om en försäkring blir uppsagd

Punkt 15 – Förtydligande för pantförskrivning

Punkt 10 – Förtydligande för betalningsmottagare

Punkt 11 – Förtydligande för vad som gäller för premiebefrielse

Punkt 23 – Tillägg gällande begränsningar i försäkringsskydd, tillägg ”Eget vållande och missbruk”

Ändringarna i punkt 10 och punkt 15 föranleds av att företagsägd kapitalförsäkring enbart vänder sig till kunder som har behov av att säkerställa ett direktpensionslöfte genom en kapitalförsäkring.

Individuell tjänstepension

Vi har uppdaterat

Punkt 4.1 – Ändring i villkoren gällande när en försäkring börjar gälla

Punkt 4.2 – Förtydligande för vad som gäller om en försäkring blir uppsagd

Punkt 13 – Förtydligande vad som gäller för premiebefrielse

Punkt 21 – Tillägg gällande begränsningar i försäkringsskydd, tillägg ”Eget vållande och missbruk”

Swedbank Robur Östeuropafond

Vi har idag fått information från Swedbank att inlösen av innehav i fonden Swedbank Robur Östeuropafond kommer att vara möjlig från och med den 22 mars.

Har du ett innehav och önskar göra denna inlösen – kontakta kundcenter på
telefon 020-29 90 50 eller via e-post kundcenter@pppension.se.

Mer information och förutsättningar kan du läsa om på denna länk

Situationen i Ukraina – hur påverkar den PP Pension

Få av oss kunde för några veckor sedan ana att vi skulle få en så dramatisk och omänsklig katastrofal utveckling som vi nu ser. Rysslands invasion av Ukraina utgör ett brott mot internationell rätt liksom den europeiska säkerhetsordningen. USA och Europa har infört hårda ekonomiska sanktioner gentemot Ryssland för att markera att detta är ett helt oacceptabelt beteende.

Omvärldens digitala reaktion

Det stora engagemanget för Ukraina är tydliga. I många stycken pågår också en digital strid och de stora sociala plattformarna visar att de är redo agera. Några exempel:

Ekonomin påverkas

Vid sidan av de mänskliga tragedierna finns också ekonomiska konsekvenser. Rysslands svar på de ekonomiska sanktionerna har bland annat varit att låta börsen i Moskva att vara stängd och att förbjuda utländska aktörer att genomföra transaktioner.

PP Pensions kunder och sparare hade redan innan krisen mycket lite/små investeringar i Ryssland. Av totalt förvaltat kapital uppgick innehaven till 0,1 procent. Värdet på dessa investeringar är mycket osäkra och de kommer avvecklas när så är möjligt. Vår traditionella förvaltning bygger på ett brett ägande där övervägande del är investerad i Sverige och andra utvecklade länder samtidigt som en del investeras i tillväxtmarknader. Det breda ägandet ger ett skydd mot händelser i enskilda länder eller bolag, men fortsätter utvecklingen att förvärras och världsekonomin går in i en global lågkonjunktur kommer även vår portfölj att påverkas.

PP Pension Aktieallokeringsfond, vår mest attraktiva fond, hade även den enbart 0,1 procent investerat i Ryssland och innehavet kommer att säljas när det ges möjlighet. Av vårt totala fondutbud har två fonder stoppats från handel, JP Morgan Russia och Robur Östeuropafond.

– Det är i dagsläget svårt att göra någon bedömning av hur effekterna kommer att påverka världsekonomin. Inflationen har det senaste halvåret stigit i både USA och Europa. Fokus har varit på kommande räntehöjningar i USA vilket är den främsta orsaken till börsnedgångarna tidigare i år. Idag ser vi en helt ny osäkerhet, säger Kjell Norling, vd, PP Pension.

– Vi följer läget noga och gör vårt bästa för att våra kunder och sparare ska känna sig så trygga som möjligt och att vi hanterar det kapital som vi anförtrotts att sköta. PP Pension har funnits sedan 1882 och många otrevliga händelser har inträffat, men också många goda år. Låt oss hoppas att världens ledare lyckas finna en lösning snart, så att det stora mänskliga lidandet upphör och att världsekonomin får fortsätta sin positiva utveckling, avslutar Kjell Norling.