Återbetalningsskydd

Det här är ett skydd som du kan teckna på din försäkring hos oss. Återbetalningsskyddet innebär att din familj får ta del av ditt försäkringskapital som finns i din försäkring om du går bort/avlider.

Återbetalningsskydd kan du lägga till eller välja bort. Om du inte har återbetalningsskydd får du lite mer pengar till dig själv i din egen ålderspension genom så kallad arvsvinst. Det är möjligt att lägga till återbetalningsskyddet innan du börjat ta ut pensionen. Ibland kan det krävas en hälsodeklaration för att lägga till återbetalningsskydd.
Kontakta oss om du så berättar vi mer.

 

Upp