Traditionell förvaltning

Hos oss kan du välja om du vill spara i traditionell förvaltning eller fondförvaltning. Enkelt uttryckt kan man säga att traditionell förvaltning är till för dig som vill ha ett tryggt sparande som du inte behöver tänka så mycket på. I traditionell förvaltning sköter vi förvaltningen åt dig. Det är ett tryggt och bekvämt sparande med en garanti i botten.

Vi placerar dina pengar i en mix bestående av räntebärande värdepapper, aktier och fastigheter. Sammansättningen ändras löpande av våra kapitalförvaltare utifrån vad vi anser vara långsiktigt klokt. Under åren har PP Pension haft en stabil och hög totalavkastning. Aktuella tillgångsslag och tillgångsfördelning hittar du här.

Fördelar med traditionell förvaltning:

  • Det är tryggt. Även om börsen svänger upp och ner behöver du inte oroa dig. Du kommer alltid att få det garanterade pensionsbeloppet.
  • God möjlighet att få mer. Utöver det garanterade beloppet har du stor möjlighet att få betydligt mer.
  • Det är enkelt. Du behöver inte göra någonting, våra professionella placerare gör istället jobbet åt dig.
  • Du sprider dina risker. Vi sprider dina risker utifrån en långsiktigt hållbar strategi.
  • Låga avgifter. Eftersom vi är en förening som enbart har till uppdrag att hjälpa dig i branschen går överskottet tillbaka till spararna.

I korthet går det till så att för varje inbetald krona så garanterar PP Pension ett garanterat pensionsbelopp. Pensionsbeloppet beräknas utifrån en ränta som ofta benämns för garanterad ränta. Sedan januari 2017 utgör 80 procent av en ny inbetald krona grund för fastställande av garanterat pensionsbelopp. Beroende på hur våra placeringar lyckas fördelas avkastningen som överstiger den garanterade räntan ut till dig som sparare via en återbäringsränta. Historiskt har vi haft en avkastning över snittet i branschen. Här hittar du aktuell konsolideringsnivå (ett mått på värdet av föreningens samlade tillgångar i förhållande till de tillgångar som föreningen har fördelat ut på försäkringsavtalen).

 

 

Upp