Fondförvaltning

Dina valmöjligheter
Om du vill ha ett tryggt sparande eller inte har så långt till pensionen, är traditionell förvaltning ett bra alternativ. Vill du hellre själv placera dina pengar så ska du spara i fonder. Här kan du läsa lite om vad det innebär och vad vi tycker är viktigt – både för dig och den här planeten.

Ge det en tanke
Till att börja med är det viktigt att du ger det en tanke eftersom du själv ansvarar för hur din pension placeras. För att göra det lite enklare har vi skapat några förval. Det innebär att du kan välja mellan fonder i ett antal kategorier, där vi valt ut den eller de som vi tror kommer att leverera en bra avkastning i framtiden. Gör du inget val hamnar du automatiskt i våra bestämda förval.

Hållbara fonder och FN
PP Pension har sedan länge bestämt att bara de fondbolag som står bakom FNs initiativ för hållbara investeringar får finnas på vårt torg. Det innebär att fondbolagen måste jobba efter sex fastslagna principer. De handlar om att verka för ett mer hållbart samhälle och peka ut riktningen inom en rad områden.

Vill du gå ännu lite längre vad gäller hållbara investeringar så erbjuder vi tre fonder där inte bara fondbolagen arbetar med hållbarhetsfrågor, utan även de aktuella fonderna i sina organisationer är utpekade som extra hållbara. Dessa finns för svenska aktier, globala aktier samt inom påverkansinvesteringar.

Här hittar du aktuellt fondutbud

Ett brett ägande
Fonderna i våra förval bygger på att ägandet sprids över världen, och i många bolag. Din pension ska inte vara beroende av några få bolags förmåga att fatta rätt strategiska beslut i en föränderlig omvärld. Det innebär att du via dina fonder kommer att äga i många bolag, och på många marknader runtom i världen.

Viktigt att tänka på
Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är ingen garanti   att man får tillbaka hela eller delar av insatt kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Innan du bestämt ditt fondval bör du ta del av fondens faktablad som ger information om risknivå, kategori, historisk avkastning med mera.

Upp