Rapport från årets stämma

Det var en stolt Kjell Norling, vd för PP Pension, som presenterade resultatet för 2021.
– Vi har nu över 20 miljarder i förvaltat kapital och kan se tillbaka på ett framgångsrikt år.

PP Pensions framgångar sammanfattar han i fem viktiga P:

Pengarna. Vi hade en god avkastning för 2021, men vi var inte bäst i klassen. Vårt mål är en långsiktigt god och stabil avkastning. När vi nu sett en kraftig börsnedgång under 2022 kan vi konstatera att vi har klarat oss betydligt bättre än de flesta.
Planeten. Vi värnar vår miljö och arbetar hållbart. Bland annat utvidgar vi vårt fondtorg med fler hållbara fonder, en av dem en global fond med inriktning för jämställdhet. Samtidigt implementerar vi en automatiserad fondhandel.
Produkten. Vår traditionella förvaltning har en bred placering med 29 procent i fastigheter, 32 procent i aktier, 36 procent stats- och bostadsobligationer samt 3 procent övrigt som bland annat är hedgefonder. Både våra fastigheter och vår skog är obelånade vilket gör att vi inte påverkas av stigande räntor utan kan räkna en stabil, långsiktig avkastning. Vi har också en tydlig inriktning på hållbarhet i våra placeringar. 
Personalen. Vi är ett litet gäng på i dag 26 personer. Det ställer stora krav på både bred och djup kompetens hos alla våra medarbetare. Övergången till att bli det första godkända tjänstepensionsföretaget ställde särskilt stora krav på oss alla. Pandemin blev, som för alla, en utmaning. Nu gör vi en stor digital satsning och det kommer också att innebära arbete utöver de vanliga rutinerna. Men det vet jag att alla medarbetare kommer att klara av för tillsammans kan vi arbeta både snabbt och smidigt.
Partnerskapet. PP Pension är den självklara partnern till mediebranschen och strävar efter ansvar på branschnivå. Vår verksamhet handlar inte bara om nyrekrytering utan även om information, utbildning och ett bättre arbetsliv. Vår strävan är att i dag och i framtiden leverera en trygg, modern och hållbar pension.

Kjell Norling avslutade med en sammanfattning av de nya utmaningar som alla pensionsförvaltare nu möter i form av hög inflation och stigande räntor, nya regelkrav på hållbarhetsredovisning samt det säkerhetspolitiska läget.