ITP 2

Du har ITP 2 genom PP Pension om du:

  • arbetar på ett företag som har Medieföretagens (f.d. Tidningsutgivarnas) kollektivavtal
  • är född 1978 eller tidigare

Tjänstepensionen ITP 2 innehåller:

  • Ålderspension
  • Sjukpension
  • Pension till efterlevande
  • ITPK – en kompletterande ålderspension som du själv får placera

 

Ålderspension

Ålderspensionen från ITP 2 kompletterar den allmänna pensionen. Ju mer du tjänar, desto viktigare blir din ITP.

Hur stor din ålderspension från ITP blir beror på vilken lön du haft och hur länge du varit försäkrad i ITP. För att få full ITP ska du vara försäkrad i ITP i 30 år.

Ålderspensionen i ITP 2 är förmånsbaserad, vilket innebär att den beräknas som en viss procent av din slutlön. Du får:

  • 10 procent av din slutlön upp till 7,5 inkomstbasbelopp
  • 65 procent av din slutlön mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp
  • 32,5 procent av din slutlön mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp

Höj din ITPK och få mer i pension

ITPK är en kompletterande del av din ITP-pension. Du får själv välja hur och var du vill placera pengarna. Premien till ITPK motsvarar 2 procent av din årslön och betalas av din arbetsgivare. Storleken på din ITPK beror på hur mycket pengar du sparat, förvaltarens avgifter, avkastningen och under hur lång tid du väljer att ta ut din ITPK.