Fondförvaltning

Hos PP Pension kan du välja om du vill spara i traditionell förvaltning eller fondförvaltning. Lite enkelt kan man säga att traditionell förvaltning är till för dig som vill ha ett tryggt sparande som du inte behöver tänka så mycket på. Om du själv vill placera dina pengar så ska du välja att spara i fonder.

I PP Pension placerar du i noga utvalda fonder till låga avgifter. Du kan välja mellan fonder i ett antal kategorier, där vi valt ut den eller de fonder som vi tror kommer att leverera en bra avkastning i framtiden.

Vi är oberoende av banker och fondbolag och väljer fritt bland de bästa fondförvaltare marknaden har att erbjuda. Vi föredrar välrenommerade fondbolag med välutbyggda organisationer.

Här hittar du aktuellt fondutbud

Viktigt att tänka på när du väljer fonder
De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka hela eller delar av det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Innan du bestämmer dig för vilka fonder du vill ha bör du ta del av fondens faktablad. Där kan du se fondens risknivå, kategori, historisk avkastning med mera. Du kan också läsa mer om våra fonder och hur vi tänker kring vårt fondtorg i vår fondbroschyr.

Hittar du inte vad du söker?

Här kan du se de vanligaste frågorna eller så kan du kontakta kundcenter nedan

Kundcenter

 

Upp