Vilka försäkringar behöver jag?

Lever du som singel, i en barnfamilj eller har du utflugna barn? Olika skeden i livet kräver olika försäkringar. Här nedan hittar du en snabbguide över de försäkringar du behöver ha i olika skeden av livet.

Rekommenderade försäkringar

Singel
Olycksfallsförsäkring

En olycksfallsförsäkring ger dig ersättning för kostnader som kan uppstå i samband med en olycka, som behandling, läkemedel, hjälpmedel med mera. Om du får varaktiga men av olyckan får du dessutom ett engångsbelopp. Det är viktigt att tänka på att ha en olycksfallsförsäkring som gäller även på fritiden. Vår försäkring gäller dygnet runt och i hela världen (upp till ett år utanför Norden).

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Det kan också vara värt att titta på en sjuk- och olycksfallsförsäkring. Den ger ersättning vid både sjukdom och olycksfall. Idag drabbas fler av bestående invaliditet på grund av sjukdom än på grund av olycksfall.

Sjukförsäkring

En sjukförsäkring är ett bra komplement till den ersättning du får från Försäkringskassan om du skulle bli långvarigt sjuk. Många sjukförsäkringar gäller bara i tre eller fem år, men vi har valt en lång sjukförsäkring som räcker ända tills du fyller 67 år.

Sjukvårdsförsäkring

Om du snabbt vill få tillgång till kvalificerad sjukvård kan du också teckna en sjukvårdsförsäkring, då ingår också sjukvårdsrådgivning dygnet runt.

Barnfamilj
Barnförsäkring

Har du barn är det viktigt att lägga till en barnförsäkring. Via skola och förskola är barnen oftast bara försäkrade mot olycksfallsskador som sker där. Försäkringen gäller inte på fritiden och framförallt inte för sjukdom som leder till invaliditet. De flesta barn som blir invalidiserade blir det genom sjukdom, inte genom en olycka. Därför ska du ha en barnförsäkring som gäller dygnet runt och som täcker olycksfallsskada och sjukdom. Vi har tagit fram en försäkring som gäller oavsett antal barn för vi vet hur lätt det är att glömma småsyskonen.

Olycksfallsförsäkring

En olycksfallsförsäkring ger dig ersättning för kostnader som kan uppstå i samband med en olycka, såsom behandling, läkemedel, hjälpmedel med mera. Om du får varaktiga men av olyckan får du dessutom ett engångsbelopp. Det är viktigt att tänka på att ha en olycksfallsförsäkring som gäller även på fritiden. Vår försäkring gäller dygnet runt och i hela världen (upp till ett år utanför Norden).

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Det kan också vara värt att titta på en sjuk- och olycksfallsförsäkring. Den ger ersättning vid både sjukdom och olycksfall. Idag drabbas fler av bestående invaliditet på grund av sjukdom än på grund av olycksfall.

Sjukförsäkring

En sjukförsäkring är ett bra komplement till den ersättning du får från Försäkringskassan om du skulle bli långvarigt sjuk. Många sjukförsäkringar gäller bara i tre eller fem år, men vi har valt en lång sjukförsäkring som räcker ända tills du fyller 67 år.

Livförsäkring

En livförsäkring ger en ökad trygghet om du har barn som inte är självförsörjande. Det kan också vara värt att fundera på fristående förtidskapital. Den skiljer sig från en vanlig livförsäkring genom att du får ett engångsbelopp om du blir allvarligt sjuk och blir långvarigt arbetsoförmögen till minst 50 procent.

Sjukvårdsförsäkring

Om du snabbt vill få tillgång till kvalificerad sjukvård kan du också teckna en sjukvårdsförsäkring, då ingår också sjukvårdsrådgivning dygnet runt.

Livförsäkring med förtidskapital

När du har barn kan det också vara värt att fundera på att teckna en livförsäkring med förtidskapital. Den skiljer sig från en vanlig livförsäkring genom att du får ett engångsbelopp om du blir allvarligt sjuk och blir långvarigt arbetsoförmögen till minst 50 procent.

Par
Livförsäkring

Lever du tillsammans med någon bör du fundera på att lägga till en livförsäkring, speciellt om ni har lån tillsammans. Med en livförsäkring som täcker ”din del” av lånen kan din partner bo kvar i ert gemensamma boende om du skulle avlida. Tänk på att båda bör teckna en livförsäkring så att ni gemensamt säkrar ekonomin åt varandra.

Olycksfallsförsäkring

En olycksfallsförsäkring ger dig ersättning för kostnader som kan uppstå i samband med en olycka, som behandling, läkemedel, hjälpmedel med mera. Om du får varaktiga men av olyckan får du dessutom ett engångsbelopp. Det är viktigt att tänka på att ha en olycksfallsförsäkring som gäller även på fritiden. Vår försäkring gäller dygnet runt och i hela världen (upp till ett år utanför Norden).

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Det kan också vara värt att titta på en sjuk- och olycksfallsförsäkring. Den ger ersättning vid både sjukdom och olycksfall. Idag drabbas fler av bestående invaliditet på grund av sjukdom än på grund av olycksfall.

Sjukförsäkring

En sjukförsäkring är ett bra komplement till den ersättning du får från Försäkringskassan om du skulle bli långvarigt sjuk. Många sjukförsäkringar gäller bara i tre eller fem år, men vi har valt en lång sjukförsäkring som räcker ända tills du fyller 67 år.

Livförsäkring med förtidskapital

Det kan också vara värt att fundera på att teckna en livförsäkring med förtidskapital. Den skiljer sig från en vanlig livförsäkring genom att du får ett engångsbelopp om du blir allvarligt sjuk och blir långvarigt arbetsoförmögen till minst 50 procent.

Sjukvårdsförsäkring

Om du snabbt vill få tillgång till kvalificerad sjukvård kan du också teckna en sjukvårdsförsäkring, då ingår också sjukvårdsrådgivning dygnet runt.

Vill du ha mer hjälp?

Ta hjälp av en av våra rådgivare. De hjälper dig att fatta kloka beslut kring din trygghet utifrån din ekonomi, din familjesituation och dina önskemål. Rådgivningen är kostnadsfri, och rådgivarna arbetar aldrig via provisioner.

Boka ett möte!

 

 

Upp