Sjukförsäkring

Blir du långvarigt sjuk får du ersättning för en del av den inkomst du förlorar från Försäkringskassan. Dock bara upp till en viss inkomstnivå som kan vara svår att klara sig på under en längre period. Då kan våran sjukförsäkring vara ett bra komplement.

Sjukförsäkringen ger extra ersättning för förlorad arbetsinkomst då du inte kan arbeta. I motsats till många andra sjukförsäkringar, oftast med en giltighetstid på fem år, gäller vår en avsevärt längre tid – ända tills då du fyller 67.

Så fungerar vår sjukförsäkring
Du kan få ersättning efter att du varit sjukskriven på minst 25 procent i tre månader. Beloppet som utbetalas till dig är skattefritt och kan som längst utbetalas till dig tills du blir 67 år.

 

Boka ett möte!

Vi tycker det vore trevligt att diskutera pension med dig. 

Upp