Livförsäkring

En livförsäkring som ger ökad ekonomisk trygghet för dig och din familj. Dina närstående slipper oroa sig för ekonomin i det fall det värsta skulle inträffa. Försäkringen är giltigt hela dygnet och över hela världen.

Försäkringen betalas ut som ett skattefritt engångsbelopp och till vald förmånstagare. Du kan välja upp till 50 prisbasbelopp som försäkringsskydd. Den innehåller även en mindre livförsäkring på ett prisbasbelopp för dina barn under 18 år.

Du är ständigt försäkrad
Vår livförsäkring gäller dygnet runt och i hela världen. Oavsett var du är – på kontoret, på resa i arbete eller på semester.

Förmånstagare bestämmer du
Livförsäkringens förmånstagare är i första hand din make/maka, registrerade partner, sambo eller barn. Önskar du lägga till någon annan går det också bra och det genom ett så kallat särskilt förmånstagarförordnande.

 

Boka ett möte!

Vi tycker det vore trevligt att diskutera pension med dig. 

Upp